Adatkezelési Tájékoztató

Követelésbehajtási tevékenységgel összefüggésben kezelt személyes adatokról

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Az követelésbehajtási tevékenységének ellátása során az Alektum Kft. Ön személyes adatait szükségszerűen kezeli, melyről – a 2016/679 (EU) Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően – az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Az Adatkezelő elérhetőségei

Alektum Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2161 Csomád, Szent István utca 50.

Cégjegyzékszám: 13 09 186444

Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14308789-2-13

Képviseli: Grzegorz Bobrowski, ügyvezető

E mail: behajtas@alektum.hu

weboldal: https://www.alektumgroup.hu/

Telefonszám: +36 (1)848 0233

Adatkezelésért felelős személy: Tímea Visnyeiová

(a továbbiakban: Adatkezelő)

Az érintettek kategóriái

Az Adatkezelő olyan természetes személyek valamint jogi személyek (például cégek) kapcsolattartóinak (vagyis érintettek) adatait kezeli, amely természetes személyeknek vagy amely jogi személyeknek az Adatkezelő megbízójával (a továbbiakban: Megbízó) szemben valamely szerződés alapján tartozása áll fenn (a továbbiakban: Adósok)

Személyes adat: Név

Adatkezelés célja:

  • Az Adós nyilvántartása, Az Adós kapcsolattartójának nyilvántartása a szerződéses kapcsolattartás céljából
  • Az Alektum Kft.-t illető megbízási díjak (követeléskezelési díj) behajtása
  • Adatfrissítés az Adósok személyes adataik vonatkozásában (az adatok pontosságának elve szerint)

Adatkezelés jogalapja: A Megbízó jogos érdeke¬* /GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)/Az Adatkezelő jogos érdeke** /GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)/

Adattörlési határidő: A követelés kiegyenlítését, ezen kívül a Megbízóval fennálló megbízási szerződés megszűnését követő 1 héten belül törlésre kerül. Amennyiben az Alektum Kft. számára a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § előírja, úgy törvényben meghatározott ideig, 8 évig meg kell őrizni a követeléskezeléssel összefüggésben keletkezett számviteli bizonylatokat, mivel az üzleti évről készített beszámolót alátámasztó okiratokat olvasható formában eddig az időtartamig meg kell őrizni.

Személyes adat: Lakcím, tartózkodási hely

Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, felszólító levél, levelek küldése. Adatfrissítés az Adósok személyes adataik vonatkozásában (az adatok pontosságának elve szerint)

Adatkezelés jogalapja: A Megbízó jogos érdeke /GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)/

Adattörlési határidő: A követelés kiegyenlítését, ezen kívül a Megbízóval fennálló megbízási szerződés megszűnését követő 1 héten belül törlésre kerül. Amennyiben az Alektum Kft. számára a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § előírja, úgy törvényben meghatározott ideig, 8 évig meg kell őrizni a követeléskezeléssel összefüggésben keletkezett számviteli bizonylatokat, mivel az üzleti évről készített beszámolót alátámasztó okiratokat olvasható formában eddig az időtartamig meg kell őrizni.

Személyes adat: E-mail cím

Adatkezelés célja : Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, felszólító levél, levelek küldése. Adatfrissítés az Adósok személyes adataik vonatkozásában (az adatok pontosságának elve szerint)

Adatkezelés jogalapja: A Megbízó jogos érdeke /GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)/

Adattörlési határidő: A követelés kiegyenlítését, ezen kívül a Megbízóval fennálló megbízási szerződés megszűnését követő 1 héten belül törlésre kerül. Amennyiben az Alektum Kft. számára a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § előírja, úgy törvényben meghatározott ideig, 8 évig meg kell őrizni a követeléskezeléssel összefüggésben keletkezett számviteli bizonylatokat, mivel az üzleti évről készített beszámolót alátámasztó okiratokat olvasható formában eddig az időtartamig meg kell őrizni.

Személyes adat: Követelés azonosító száma (ügyszám)

Adatkezelés célja: A követelés nyilvántartása és összekapcsolása az Adóssal

Adatkezelés jogalapja: A Megbízó jogos érdeke /GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)/Az Adatkezelő jogos érdeke /GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)/

Adattörlési határidő: A követelés kiegyenlítését, ezen kívül a Megbízóval fennálló megbízási szerződés megszűnését követő 1 héten belül törlésre kerül. Amennyiben az Alektum Kft. számára a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § előírja, úgy törvényben meghatározott ideig, 8 évig meg kell őrizni a követeléskezeléssel összefüggésben keletkezett számviteli bizonylatokat, mivel az üzleti évről készített beszámolót alátámasztó okiratokat olvasható formában eddig az időtartamig meg kell őrizni.

Személyes adat: Követelés összege, lejárta

Adatkezelés célja: A követelés nyilvántartása és naprakészen tartása

Adatkezelés jogalapja: A Megbízó jogos érdeke /GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)/Az Adatkezelő jogos érdeke /GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)/

Adattörlési határidő: A követelés kiegyenlítését, ezen kívül a Megbízóval fennálló megbízási szerződés megszűnését követő 1 héten belül törlésre kerül. Amennyiben az Alektum Kft. számára a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § előírja, úgy törvényben meghatározott ideig, 8 évig meg kell őrizni a követeléskezeléssel összefüggésben keletkezett számviteli bizonylatokat, mivel az üzleti évről készített beszámolót alátámasztó okiratokat olvasható formában eddig az időtartamig meg kell őrizni.

Személyes adat: Név, e-mail cím (mint jogi személy adósok szerződéses kapcsolattartóinak adatai)

Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, felszólító levél, levelek küldése (az adatok pontosságának elve szerint)

Adatkezelés jogalapja: A Megbízó jogos érdeke /GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)/

Adattörlési határidő: A követelés kiegyenlítését, ezen kívül a Megbízóval fennálló megbízási szerződés megszűnését követő 1 héten belül törlésre kerül. Amennyiben az Alektum Kft. számára a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § előírja, úgy törvényben meghatározott ideig, 8 évig meg kell őrizni a követeléskezeléssel összefüggésben keletkezett számviteli bizonylatokat, mivel az üzleti évről készített beszámolót alátámasztó okiratokat olvasható formában eddig az időtartamig meg kell őrizni.

*A Megbízónak jogos érdeke fűződik a szerződéses jogai tiszteletben tartásához, azaz hogy az érintettek (Adósok) a velük szemben fennálló, a szerződésből vagy egyéb jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségeiket teljesítsék a polgári jog szerződésekre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, és ahhoz, hogy ennek érdekében követeléskezelő segítségét vegye igénybe a fizetési igényének érvényesítésére. Szükségszerűen a szerződéses kapcsolattartók, mint természetes személyek adatait is kezeli a szerződés teljesítése céljából, melyeket átad az Alektum Kft.-nek.

**Az Alektum Kft. a Megbízóval való szerződés szerint követeléskezelési tevékenységét megbízási szerződés alapján, ellenérték fejében végzi. Az Alektum Kft. jogos érdeke, hogy ezt a követelésbehajtási díjat az Adósoktól behajtsa, melynél szükségképpen nyilvántartást vezet, ahol az Adósok adataival együtt tartja nyilván az adott kintlévőség tekintetében őt megillető díjat. Az Alektum Kft. jogos érdeke tehát, hogy az általa elvégzett követelésbehajtási tevékenységért díjazásban részesüljön.

A személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozók

Az Adatkezelő követelésbehajtási tevékenysége ellátásához adatfeldolgozóként az alábbi személyeket veszi igénybe:

Alektum S.R.O. (székhely: Budějovická 3, Praha 4, 14000, Csehorszság, adószám: CZ28221958; telefonszám: +420 270 005 500) – követelésbehajtási adminisztratív teendők ellátása céljából

AUDITO Kft. (székhely: 2112 Veresegyház, Bárdos Lajos utca 22.; cégjegyzékszám: 13 09 185112; adószám: 14456923-2-13; e-mail: peter.pongor@audito.hu) – könyvelési, a követelésbehajtással és székhelyszolgáltatással kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzésére

Point Perfect Bt. (székhely: 2161 Csomád, Szent István utca 50. ; cégjegyzékszám: 13 06 067928; adószám: 24886321-2-13; e-mail: pointperfect.public@gmail.com) – székhellyel összefüggő adminisztratív szolgáltatás

Fentieken túl hatósági megkeresés esetén hatóságok, jogi képviselő és bíróság részére személyes adatait az Adatkezelő köteles átadni.

Személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére az Adatkezelő nem továbbítja.

Az Alektum Kft., mint az Alektum Group vállalkozáscsoport részét képező adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a vállalkozáscsoporton belül belső adminisztratív célból személyes adatokat továbbítson a többi vállalkozáscsoporti tag, így az Alektum S.p.z.o.o. (Kilinskiego 30 50-264 Wroclaw, Lengyelország) és Alektum Group AB (központi iroda, Nils Ericsonsgatan 17 Box 111 08, Svédország) Göteborg) anyacégnek.

Panaszügyintézés, jogok, jogorvoslati lehetőségek

Önt az adatkezelés időtartamán belül megilleti a tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog (vagyis tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy Önre vonatkozóan van-e adatkezelés folyamatban és ha igen, milyen célból, jogalapon, adatok tekintetében stb.). Kérheti emellett az adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor kérjük, hogy elsősorban forduljon hozzánk a jelen tájékoztatóban rögzített elérhetőségeinken. Ennek eredménytelensége esetén az Ön által vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat (a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja).